Genbrug af Tagpap

0
4360
Arkivfoto: Michael Johannessen.

Firmaet Tarpaper Recycling har specialiseret sig i at genbruge Bitumen fra tagpappet, til asfalt i vejbelægninger.

Tarpaper Recycling viser vejen med innovativ metode til genanvendelse af tagpap

I forbindelse med nedbrydning og tagrenovationer bliver tagpap-affald traditionelt bortskaffet ved deponering på kontrollerede lossepladser eller ved forbrænding. Genanvendelse af tagpap er, takket være en ny innovativ patenteret metode, nu blevet mulig – til stor gavn for miljøet.

Miljømæssig gevinst ved bortskaffelse og genanvendelse af tagpap

Den primære årsag for genanvendelse af tagpap er BITUMEN, et raffineret olie-produkt. Da olie er en ressource med knap tilgængelighed i fremtiden, er genanvendelse af tagpap særdeles interessant.

“From roof to road” – Store besparelser for asfaltproducenter, CO2 reduktion og ressourceeffektivisering!

Raffineringsprocessen hos Tarpaper Recycling omdanner det indsamlede tagpap til råmaterialet “BitumenMix”, som kan genbruges 100%. Produktet kan bruges som bindemiddel til fremstilling af ny asfalt, da det indeholder bitumen, som er det mest omkostningstunge materiale i asfalt. Tagpap kan erstatte jomfruelig bitumen – afhængigt af hvilken type asfalt der produceres kan ca. 2-3% bitumen erstattes af BitumenMix. Denne cirkulære model bidrager til et bedre miljø ved at reducere CO2-emissioner, minimere ophobning af affald og sikre ressourceeffektivisering. BitumenMix er blevet anerkendt som produkt af myndighederne i Danmark, Sverige og Finland, da det reducerer produktionsomkostninger og har positive miljøpåvirkninger. Danske, finske og tyske asfaltvirksomheder bruger BitumenMix som råmateriale i produktionen med store miljømæssige og økonomiske besparelser som gevinst

Skriver Tarpaper Recycling på deres hjemmesiden

 

Er du selv tagdækker og har du en historie eller nogle billeder du vil dele med andre, så hold dig ikke tilbage.
Skriv din historie og sendt den til os på info@tagdækker.dk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.